SERVEIS

Oferim tot tipus de serveis relacionats amb la difusió del patrimoni:

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ

Tallers, itineraris, visites guiades, visites autoguiades, teatralitzacions, reconstruccions històriques, narració d’històries, activitats de creació, activitats de gamificació…

MATERIAL DIDÀCTIC I DE DIFUSIÓ

Guies per als docents, quaderns, fitxes, materials didàctics, desenvolupament de jocs, maquetes, reproduccions, maletes i kits, catàlegs, tríptics, flyers, marxandatge…

PROJECTES MUSEOGRÀFICS

Planificació i assessorament de projectes culturals i turístics. Concepció, disseny i execució d’exposicions i centres d’interpretació. Gestió d’equipaments culturals i turístics.

PROJECTES REALITZATS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search