Projectes a mida i serveis Auriga

Des d’Auriga treballem per oferir-vos diferents serveis que van des de la creació de projectes a mida segons les vostres necessitats o bé, en activitats i serveis que formen part de la nostra cartera d’activitats i que oferim directament a centres educatius, famílies, grups, turistes, institucions… i que podeu consultar en l’apartat ACTIVITATS I SERVEIS d’aquesta web.

Treballem en diferents tipus de format en funció de les necessitats didàctiques i de difusió de cada projecte:

 

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ

• Tallers  boto

• Itineraris didàctics, històrics i culturals boto

• Visites guiades i autoguies boto boto

• Teatralitzacions i representacions boto

• Reconstruccions històriques boto

• Narració d’històries boto boto

• Activitats de creació boto boto

• Gimcanes boto

 

MATERIAL DIDÀCTIC I DE DIFUSIÓ

• Guies per al professorat boto boto

• Quaderns, fitxes, materials didàctics boto boto

• Desenvolupament de jocs boto

• Maquetes, reproduccions boto boto

• Maletes i kits boto

• Catàlegs, tríptics, flyers

• Marxandatge

 

PROJECTES MUSEOGRÀFICS

• Planificació i assessorament de projectes culturals i turístics boto boto

• Concepció, disseny i execució d’exposicions i centres d’interpretació boto boto

• Gestió d’equipaments culturals i turístics boto boto

 

ALTRES TIPUS DE PROJECTES

• Projectes d’aprenentatge i servei boto

• Projectes de creació comunitària boto

• …

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search