MUSEU I PORT DE TARRAGONA

Com és un dels ports comercials més importants de l’Estat?

La manera de pescar sardines a la llum, els grans vaixells que transporten el petroli o el gas, el treball dels presos en la construcció del port …

Visita guiada al Museu del Port de Tarragona per conèixer la història del port des de l’arribada dels romans fins als nostres dies. La vida als molls, les activitats esportives, les embarcacions, els sistemes de pesca i les mercaderies transportades també hi són representades. Fora del museu veurem les barques de pesca atracades als molls i la llotja on es fa la subhasta del peix.

Després de la visita, un viatge en vaixell ens permet descobrir quina és l’activitat comercial del port de Tarragona, les característiques dels vaixells, el tipus de càrrega que transporten i dels diferents serveis que s’ofereixen.

2 hores

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search