Tipus de projectes

Projectes a mida i serveis Auriga

Des d’Auriga treballem per oferir-vos diferents serveis que van des de la creació de projectes a mida segons les vostres necessitats o bé, en activitats i serveis que formen part de la nostra cartera d’activitats i que oferim directament a centres educatius, famílies, grups, turistes, institucions… i que podeu consultar en l’apartat ACTIVITATS I SERVEIS d’aquesta web.

Treballem en diferents tipus de format en funció de les necessitats didàctiques i de difusió de cada projecte:

 

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ

• Tallers  boto

• Itineraris didàctics, històrics i culturals boto

• Visites guiades i autoguies boto boto

• Teatralitzacions i representacions boto

• Reconstruccions històriques boto

• Narració d’històries boto boto

• Activitats de creació boto boto

• Gimcanes boto

 

MATERIAL DIDÀCTIC I DE DIFUSIÓ

• Guies per al professorat boto boto

• Quaderns, fitxes, materials didàctics boto boto

• Desenvolupament de jocs boto

• Maquetes, reproduccions boto boto

• Maletes i kits boto

• Catàlegs, tríptics, flyers

• Marxandatge

 

PROJECTES MUSEOGRÀFICS

• Planificació i assessorament de projectes culturals i turístics boto boto

• Concepció, disseny i execució d’exposicions i centres d’interpretació boto boto

• Gestió d’equipaments culturals i turístics boto boto

 

ALTRES TIPUS DE PROJECTES

• Projectes d’aprenentatge i servei boto

• Projectes de creació comunitària boto

• …