Per a institucions

Projectes a mida de cada institució

Des d’Auriga serveis culturals treballem amb la realització de projectes específics i innovadors segons les necessitats de cada institució.

El vostres projectes són la raó de ser de la nostra organització. Per això, gestionem els projectes tot aplicant els coneixements, habilitats, eines i tècniques que us permetran assolir els vostres objectius.

Els projectes a mida poden ser:

Projectes globals, de principi a fi. Inclouen l’anàlisi, creació, execució i avaluació del projecte.

Projectes parcials, segons les vostres necessitats. Centrats en qualsevol de les fases de desenvolupament del projecte.

Projectes realitzats per a:

     >> MUSEUS

     >> FUNDACIONS

     >> AJUNTAMENTS

     >> BIBLIOTEQUES

     >> PATRONATS DE TURISME

     >> TEATRES

     >> EMPRESES

     >> ARXIUS  

     >> UNIVERSITATS