ESCULTURA ROMANA

ESCULTURA ROMANA

AUGUST DE PRIMA PORTA

Nova versió de la policromia de l’estàtua d’august de Prima Porta presentada en el XVI festival de reconstrucció històrica Tàrraco Viva.